NYERJ KONCERTJEGYEKET A MÜPÁ-BA! NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A játék neve, szervezője, helyszíne, időtartama

A játék neve: NYERJ KONCERTJEGYEKET A MÜPÁ-BA!
A játék szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító) az Alíz utca 6 Kft. (cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178., Cg. 01 09 206435, Adószám: 25289545-2-43)
Helyszíne: LAKÁS 2019 Kiállítás és Vásár (Millenáris B épület, 1024 Budapest, Kis Rókus utca 24-26.)
Időtartama: 2019. március 29 – 31., a LAKÁS 2019 Kiállítás és Vásár nyitvatartása alatt

2. A játékban való részvétel feltételei, a játék menete:

2.1. A játékban egy játékos (a továbbiakban: Játékos) legfeljebb egy alkalommal regisztrálhat, amennyiben a jelen Játékszabályzatot elfogadja, valamint aláírásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatokat a SISKIN Cégcsoport (melynek az Alíz utca 6 Kft. is tagja) felhasználja a sorsoláshoz, valamint saját marketing célokra. A SISKIN Cégcsoport az adatokat harmadik félnek nem adhatja tovább. Játékosként csak 18 éven felüli természetes személy regisztrálhat. A Játékban nem vehetnek részt a SISKIN Cégcsoport cégeinek alkalmazottai, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint azok közeli hozzátartozói. A Játék lebonyolítása, az abban való részvétel jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
2.2. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos kitöltse a nyereményjátékra szóló regisztrációs lapot, valamint nyilatkozzon, hogy megismerte a SISKIN Adatvédelmi tájékoztatóját. A kitöltéssel:
- hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a SISKIN cégcsoport felhasználja saját marketing célokra és a nyereményjáték nyertesének sorsolásához (a SISKIN cégcsoport az adatokat harmadik félnek nem adhatja tovább), - elfogadja jelen Játékszabályzatot, - vállalja, hogy a SISKIN kiállítási helyszínén kipróbálja a zongora applikációt, - hozzájárul, hogy a nyeremény átadásáról fényképfelvétel készüljön és azt a Lebonyolító a SISKIN Cégcsoport weboldalán (siskin.hu) közzétegye.

3. Nyeremény, sorsolás, nyeremény átadása

A játék nyereménye: páros jegyek egy a Müpában tartandó koncertre, amelyet a Lebonyolító a Játékosok között sorsol ki. A sorsolásra 2019. április 15-én 10 órakor kerül sor, az Alíz utca 6 Kft. székhelyén. A sorsolást a Lebonyolító alkalmazottai folytatják le, a regisztrációs lapok közül történő húzással. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.
A Lebonyolító a nyertest a sorsolást követő három naptári napon belül az általa megadott e-mail címen, valamint telefonszámon értesíti nyereményéről. A nyereményt a Lebonyolító székhelyén (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. C lph.) adja át a nyertes részére. A Játékos hozzájárulásával a nyeremény átadásáról fényképfelvétel készül.
Amennyiben a nyertes játékos a nyeremény átvételében nem működik együtt és a nyeremény átadása meghiúsul, a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

4. A Lebonyolító felelőssége

A Lebonyolító kizárja a felelősségét a játékos téves, pontatlan, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő problémákért.

5. Adatkezelés és adatvédelem

A nyereményjátékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A játék során szolgáltatott adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása alapján a Lebonyolító a nyertes megállapítása és a nyeremény átadása céljából, valamint saját marketing célokra használhatja fel.
Az adatkezelés során a Lebonyolító betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét és az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.
A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és címét – kizárólag a városnév feltüntetésével – az érintett hozzájárulása alapján közzétegyék, mely közzétételhez a Játékos a Játékban való részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.
A játékban való részvétellel egyidejűleg Játékos kijelenti, hogy jelen Játékszabályzatot, valamint SISKIN Cégcsoport weboldalán (siskin.hu) elérhető, de a helyszínen is rendelkezésre álló és megismerhető Adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.

Budapest, 2019. március 22.

Alíz utca 6 Kft.